Transportministerens kalender

Møde med Kørelærerforeninger ifm. Færdselssikkerhedskommissionen

Møde Med Kommunernes Landsforening (KL), Virtuelt

Telefonmøde med de nordiske transportministre vedr. COVID-19

Møde i Nordisk Ministerråd, Virtuelt

Møde med borgmester Jens Ejner Christensen, Virtuelt