Togkontrakter

Transport- og Boligministeriet har til opgave at forestå opfølgning på kontrakter vedr. togdrift.

S-tog på skinnerne

23. maj 2019

Transport- og Boligministeriet følger op på kontrakten med Arriva om at udføre passagertrafik i Midt- og Vestjylland, der har været i udbud og som løber frem til og med 2018 (2020).

Derudover følger Transport- og Boligministeriet op på den forhandlede kontrakt med DSB, der løber frem til og med 2024.