Øresundstogtrafikken

Der blev den 24. august 2018 indgået aftale mellem Transport- og Boligministeriet og Skånetrafiken om, at trafikkøberansvaret for strækningen mellem den dansk-svenske landegrænse og København H (eller Østerport St.) overdrages til Skånetrafiken.

29. april 2019

Med aftalen overdrages Skånetrafiken trafikkøberansvaret for strækningen. Dette indebærer blandt andet, at Skånetrafiken skal afholde offentligt udbud, hvorved operatøren for strækningen findes samt efterfølgende stå for trafikplanlægningen mv.

Overdragelsen forventes at finde sted i december 2022. Bestemmelserne i aftalen af 24. 2018 skal udmøntes i et efterfølgende tillæg til aftalen.