Analyser af fortætningspotentialet i den almene boligsektor samt potentialet for stationsnær fortætning i hovedstadsområdet

Analyserne er udarbejdet af Kuben Management.

Serviceeftersyn af jernbanen

Formålet med serviceeftersynet er at tilvejebringe et samlet opdateret overblik over de mange igangværende projekter på den statslige jernbane med særligt fokus på de centrale projekter; Signalprogrammet, elektrificeringsprogrammet og nye togmaterielanskaffelser. Serviceeftersynet indeholder derudover en vurdering af den aktuelle situation, og peger på, hvilke udfordringer og muligheder, jernbanen står over for i de kommende år.

Analyse af renoveringsbehovet i den almene boligsektor

Renoveringsbehovet i den almene boligsektor er analyseret af Deloitte som opfølgning på ”Aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026” indgået d. 8. maj 2018 mellem den daværende regering (V, LA, K), S, DF, RV og SF.

Analyse af Landsbyggefondens forvaltningspraksis

Landsbyggefondens forvaltningspraksis er blevet analyseret af McKinsey og Company.

Undersøgelse af anvendelse af fleksible udlejningsregler i almene familieboliger

Undersøgelsen er lavet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Analyse af alment nybyggeri og boligsocial anvisning

Som led i den politiske aftale ”Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund” af 9. maj 2018 mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti blev det bl.a. besluttet at gennemføre en analyse af kommunernes styring af alment nybyggeri og praksis for boligsocial anvisning.

Status for den kollektive trafik

Kort status for den kollektive trafik

Anbefalinger til regeringen fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren

Rapport om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forvaltning af det flyvemedicinske område

Udarbejdet af en task force i Transport- og Boligministeriet.

Klimapartnerskabsrapport - landtransport

Afrapportering fra regeringens klimapartnerskab om landtransport.