Nyheder

Regeringen udvider området, hvor mundbind påkræves i den kollektive trafik, med Silkeborg, Favrskov, Odder, Skanderborg og Horsens Kommune

Sundhedsmyndighederne har konstateret en væsentlig stigning i antallet af smittede med Covid-19 i Silkeborg Kommune. Det indikerer, at det aktuelle udbrud i Midtjylland ikke kan isoleres til Aarhus Kommune. Som et ekstra forebyggende tiltag har transportministeren og sundheds- og ældreministeren besluttet at udvide kravet om at bruge mundbind i den kollektive trafik til, ud over Aarhus, at gælde Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens Kommune.

Foto fra Aarhus Hovedbanegård

Den almene sektor opfylder effektiviseringsmålsætning før tid

Den almene boligsektor har fra 2014 til 2019 effektiviseret for omkring 1,7 mia. kr. Sektoren har dermed et år før tid mere end opfyldt målsætningen om 1,5 mia. kr. besparelse. Det viser en analyse af sektorens regnskabstal foretaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Effektivitetsenhed.

Husk mundbind, når der er trængsel

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at passagererne bruger mundbind i den kollektive trafik, når det ikke er muligt at holde den anbefalede fysiske afstand.

Passagerer på vej ind i S-tog

Transportprojekter modtager EU-støtte

EU-medlemslandene har på dagens møde i Connecting Europe Facility-komiteen (CEF) godkendt Europa-Kommissionens forslag til, hvilke transportprojekter der skal modtage EU-støtte fra infrastrukturfonden.

Inkassofirma skal opkræve parkeringsafgifter i udlandet

Færdselsstyrelsen udbyder nu opgaven med at opkræve ubetalte parkeringsafgifter fra udenlandske køretøjer. Fremover skal et privat inkassofirma varetage opgaven og dermed sikre en højere betalingsandel.

25-timers parkeringsskilt på rasteplads.

83.000 passagerer har nu sejlet gratis i Danmark

I løbet af de første fem dage i juli har cirka 83.000 gående og cyklister benyttet sig af tilbuddet om at sejle gratis i Danmark. Det viser en foreløbig opgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vejpakken er vedtaget af Europa-Parlamentet

Danmark og EU er nu et skridt nærmere at sikre ordnede forhold for lastbilchauffører i Europa. Vejpakken er i dag blevet vedtaget af Europa-Parlamentet og kan derfor snart træde i kraft.

Lastbil ved grænsen i Padborg

Nye anbefalinger skal styrke arbejdsmiljøet på store infrastruktur- og byggeprojekter og mindske social dumping

Otte nye anbefalinger til offentlige bygherrer skal hjælpe til bedre arbejdsmiljø og større sikkerhed på store infrastruktur- og byggeprojekter. Samtidig skal anbefalingerne styrke indsatsen mod social dumping.

Foto fra byggeriet af Mærsk-bygningen

53 færgeruter tilbyder gratis rejser i juli

Som en del af regeringens sommerpakke tilbyder 53 færgeruter i Danmark gratis rejser for alle gående og cyklister i hele juli.

Udsigten bagerst på færgen

Husk, du skal holde afstand i trafikken

I dag lancerer transportminister Benny Engelbrecht en ny kampagne med fokus på cyklister på landevejen. Kampagnen hedder ’Vi deler vejen’ og er et samarbejde mellem ministeriet, Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union og FDM.

Foto af Benny Engelbrecht på cykel ved et af kampagnens skilte

Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik

Transportminister Benny Engelbrecht har indgået klimasamarbejdsaftaler med landets største kommuner, som sikrer en grøn omstilling af ¼ af den samlede kollektive bustrafik.

El-bus på Amager Fælled

Aftale om genstart af luftfarten

Et flertal i Folketinget er enige om at bruge op til 260 millioner kroner på at genstarte luftfarten i Danmark.

Passagerer forlader fly i Aalborg Lufthavn

Indsatsen mod parallelsamfund på den rette vej

Pilen peger i den rigtige retning i landets udsatte boligområder. Dette understreges i årets ’Redegørelse om parallelsamfund’, som viser en overvejende positiv udvikling på vigtige indikatorer. Samtidig viser redegørelsen, at der er en række udfordringer i Danmarks udsatte boligområder. Der skal derfor i boligorganisationerne og kommunerne tages vigtige skridt i de kommende år frem mod 2030.

Nu kan visse sager om refusion af flybilletter blive behandlet i Danmark

EU-kommissionen har givet grønt lys til, at danske myndigheder i nogle tilfælde kan behandle krav om refusion af flybilletter fra et andet EU-land til Danmark.

Gratis færger skal sætte gang i sommerens ø-turisme

Tag cyklen med, og besøg de danske øer helt gratis i juli, og få billig overfart i sensommeren med bil. Det er tilbuddet fra regeringen til de mange danskere, der holder ferie i Danmark i år.

Udsigten bagerst på færgen

Rejs landet tyndt med kollektiv transport for 299 kroner

Regeringen lancerer nu et rejsepas, der giver fri rejse i kollektiv transport i otte dage for 299 kroner – sammen med 1 million Orange-billetter vil det give danskerne mulighed for en billig ferie i Danmark.

Grafik over togstrækninger i Danmark

Holder fast i klapbro over Guldborg Sund

S, V, DF, RV, SF og K fra forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen er enige om at fastholde beslutningen om at etablere en klapbro over Guldborg Sund.

Ministeriets skilt

Aftale om fuld COVID-19 kompensation til trafikselskaberne i 2020

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at trafikselskaberne får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af COVID-19 i hele 2020.

Busser i Aalborg

Forbuddet mod landgang fra krydstogtskibe forlænges

Siden starten af april har der været forbud mod landgang fra krydstogtskibe i danske havne og i dansk farvand. Forbuddet blev i slutningen af maj forlænget til at gælde til den 15. juni 2020. Sundheds- og Ældreministeriet har nu forlænget forbuddet frem til og med 31. august 2020.

Skib, der ligger ved kaj

Ny kontrolenhed skal bekæmpe social dumping

Regeringen opretter ny kontrolenhed, der skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår i alle dele af de store byggeprojekter på Transport- og Boligministeriets område.

Genrefoto fra bygningsarbejde