Nyheder

Ny kampagne skal få bilister til at tænde baglygterne

Slukkede baglygter kan skabe farlige situationer i trafikken og irriterer andre bilister. En ny kampagne skal få bilister til at tænde lyset bag på bilen, når det er lygtetændingstid.

Vejpakken og grøn omstilling på dagsordenen i Bruxelles

Transportminister Benny Engelbrecht og Transportudvalget sætter i dag fokus på Vejpakken og den grønne omstilling af transportområdet, når de mødes i Bruxelles, hvor de blandt andet skal drøfte de danske prioriteringer med repræsentanter fra EU-systemet.

Lastbil ved grænsen i Padborg

Boligminister besøger udsatte boligområder på Fyn

Kaare Dybvad Bek er på sin rundtur til nogle af landets udsatte boligområder i dag nået til Fyn, hvor han besøger boligkvarterer i Odense og Svendborg.

Grønt område i et alment boligområde

Nyt klimapartnerskab skal sikre bæredygtigt byggeri

Det bliver en af branchens mest markante aktører, direktør Jesper Kristian Jacobsen fra Per Aarsleff A/S, der kommer til at stå i spidsen for regeringens klimapartnerskab med bygge- og anlægssektoren.

Foto fra byggeriet af Mærsk-bygningen

Særlig rådgiver for transportministeren (barselsvikar)

Transport- og Boligministeriet har ansat Marie Kristensen som særlig rådgiver (vikar) for transportminister Benny Engelbrecht. Ansættelsen sker som følge af, at transportministerens særlige rådgiver Ida Bjørn-Mortensen skal på barselsorlov.

Ministeriets skilt

Regeringen vil udlægge klimavenlig asfalt på statsvejene

Regeringen har besluttet, at der skal klimavenlig asfalt på statsveje i 2020. Det sker som opfølgning på en ny rapport fra Vejdirektoratet, som slår fast, at asfalten fører til mindre CO2-udledning og luftforurening fra trafikken. Den nye type asfalt har desuden vist sig at være mere holdbar og have bedre støjreducerende egenskaber over tid end andre asfalttyper.

Foto af udlægning af klimavenlig asfalt på Helsingør-motorvejen

Parkeringsregler reducerer langtidsparkering på rastepladser

Fra den 1. juli 2018 har det ikke været tilladt for lastbiler at være parkeret på en dansk motorvejsrasteplads i mere end 25 timer. En ny undersøgelse fra Vejdirektoratet viser, at parkeringsreglen virker. Antallet af lastbiler, der holder langtidsparkeret, er nemlig blevet reduceret.

Serviceskilt fra en rasteplads

Nyt klimapartnerskab skal sikre en mere klimavenlig landtransport

Regeringen indgår et klimapartnerskab med landtransportbranchen, hvor Jens Bjørn Andersen, som er administrerende direktør for DSV Panalpina, sætter sig for bordenden. Partnerskabet vil især have fokus på den grønne omstilling af vejgodstransporten.

Motorvej i Jylland med personbiler og en lastbil.

Ny kampagne punkterer myter om elbilen

Danskerne skal have bedre viden om elbiler og ikke mindst, hvilken betydning det har for hverdagslivet at vælge en elbil. Derfor søsætter to ministerier og en række organisationer i dag en ny oplysningskampagne, der skal give os danskere mere viden om elbiler og sætte strøm til vores bildrømme.

Parkeringsplads til elbil

Nyt klimapartnerskab skal sikre en bæredygtig luftfart

Regeringen indgår et klimapartnerskab med luftfartsbranchen, hvor koncerndirektør i SAS, Simon Pauck Hansen, bliver formand. Partnerskabet skal sikre en mere bæredygtig luftfart.

SAS-fly lander i lufthavnen

CEF-ansøgningsrunde 2019-2020: EU afsætter 750 mio. EUR til bl.a. jernbane- og havneprojekter

Den 26. februar 2020 er der frist for ny ansøgningsrunde for CEF Transport. Ansøgningsrunden fokuserer bl.a. på jernbane- og havneområdet, sikre rastepladser samt passagertransport.

Containere med gods på kajen i en havn

Minister vil forbedre transportmuligheder i yderområder

Ny undersøgelse viser, at der er en klar udfordring i forhold til kollektiv transport i yderområderne, og at der er behov for at tænke i nye koncepter for mobilitet. Transportminister Benny Engelbrecht er derfor optaget af at finde andre og nye transportløsninger, der kan understøtte mobiliteten i yderområderne.

Pige venter på bussen ved stoppested på landet.

Transportminister og taxibranche sætter fokus på at køre grønt

Vognmænd fra hele Sjælland vil i dag få mulighed for at prøvekøre en elbil og udveksle erfaringer om at køre grønt. Arrangementet er et vigtigt indspark til at fremme en grønnere taxibranche, lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht, der står for åbningstalen.

Taxier parkeret i Københavns Lufthavn

Transportminister sætter fokus på nordjysk Plusbus

Transportminister Benny Engelbrecht er på besøg i det nordjyske, hvor han klokken 14.00 i dag bliver fragtet i en minibus sammen med Aalborg Kommunes borgmester for at besigtige den rute, hvor en såkaldt Plusbus i fremtiden skal fragte passagerer gennem Aalborg fra vest til øst for at skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele.

Busser i Aalborg

Forligskreds stopper anlæg af Laurbjerg Station

Grundet ændringen i aftalekredsen bag aftalen om Bedre og billigere kollektiv trafik, hvor DF er trådt ud, har den resterende forligskreds (S, Ø, RV og SF) genbesøgt de planlagte projekter. Forligskredsen har på den baggrund besluttet, at der ikke skal bygges en station i Laurbjerg. Med beslutningen sparer forligskredsen 15 millioner kroner, som kan bruges på andre projekter.

Foto af togskinner

Offentliggørelse af afrapportering fra ekspertgruppen vedr. boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Boligministeren offentliggør i dag rapporten fra den ekspertgruppe, der har undersøgt brugen af § 5, stk. 2 og effekterne for huslejepriser i danske udlejningsboliger.

Hus i Den Sønderjyske By på Frederiksberg

Minister vil udrede misforståelser om højere bødestraffe

Dele af chaufførbranchen har på det seneste udtrykt sig bekymret om en kommende ændring af færdselsloven, som træder i kraft den 1. januar 2020. Ifølge transportminister Benny Engelbrecht er der tale om misforståelser, hvorfor ministeren vil sikre, at der er klarhed over, hvad den kommende lovændring egentlig går ud på.

Motorvejstrafik

Invitation til pressemøde om boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Transport- og Boligministeriet inviterer til pressemøde om rapport fra ekspertgruppen vedr. boligreguleringslovens § 5, stk. 2 i ministeriets mødecenter (Frederiksholms Kanal 27F) tirsdag 29. oktober kl. 10.

Foto af ældre rødstensejendom i Lindevangskvarteret på Frederiksberg

Dansk og slesvig-holstensk transportminister mødes i Kiel

Batteritog og andre infrastrukturprojekter af fælles betydning for de to lande bliver sat på dagsordenen, når transportminister Benny Engelbrecht i dag deltager i et møde med den slesvig-holstenske minister Dr. Bernd Buchholz og de øvrige medlemmer af Dansk-tysk transportkommissionen.

Ministeriets skilt

Boligminister besøger et bæredygtigt fællesskab i Slagelse

I Slagelse Kommune indvier man i dag 126 nye almene rækkehuse, hvor beboerne i fællesskab selv får mulighed for at forme omgivelserne.

Foto af Engdraget i Slagelse