Nyheder

Minister sætter fokus på dansk trafiksikkerhed under FN-konference

Transportminister Benny Engelbrecht deltager i dag i en international FN-konference om trafiksikkerhed, som blandt andet har til formål at skabe et forum, hvor lande kan udveksle erfaringer om sikkerhed i trafikken.

Cyklister ved Sølvtorvet i København

Ny administrerende direktør for Banedanmark

Den 1. april 2020 tiltræder Hakon Iversen som administrerende direktør for Banedanmark.

Ministeriets skilt

Politisk aftale skal sikre stærkere kobling mellem cykling og kollektiv trafik

Regeringen, RV, SF, Ø og Å er enige om at bruge midlerne i cykelpuljen fra finanslovsaftalen til kommunale projekter, som skal være med til at fremme cyklisme over hele landet. Transportministeren glæder sig over aftalen, som styrker sammenhængen mellem cyklisme og kollektiv transport.

Familie parkerer cyklerne i cykelstativ foran S-togsstation

Nyt udspil skal bekæmpe vanvidskørsel og genskabe tryghed på vejene

Regeringen præsenterer i dag udspillet ”Vanvidskørsel skal stoppes”, der skal styrke og løfte den nuværende indsats mod vanvidskørsel. Udspillet indeholder ni initiativer, der blandt andet omfatter flere strafskærpelser, en udvidet mulighed for konfiskation af vanvidsbiler og kørekort samt en styrket indsats mod stråmænd ved leasing.

Motorvej i Jylland set gennem bilens forrude

DSB tildeler kontrakt til leverandør af Nye Vogne

Forligskredsen bag aftalen om indkøb af nye vogne (Regeringen, SF, RV, Ø, Å, V, K, LA og DF) har netop tilsluttet sig DSB’s beslutning om at tildele kontrakt til Talgo. Med dette indkøb tager DSB endnu et vigtigt skridt i retningen af en udskiftning af deres aldrende diesel togmateriel.

Et IC3-tog på skinnerne

Der skal være færre hjemløse i Danmark

Det er regeringens ambition at nedbringe antallet af hjemløse i Danmark. I den forbindelse har boligminister Kaare Dybvad Bek i samarbejde med social- og indenrigsminister Astrid Krag – med virkning fra dags dato – ændret bekendtgørelsen om skæve boliger, der forbedrer kommunernes muligheder for at tackle hjemløshed.

Grønt område i et alment boligområde

Ny aftale sikrer effektivt opgør med kortsigtede boligspekulanter

Regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet har i dag indgået en aftale, der skal bremse kortsigtede spekulanters opkøb af billige lejeboliger.

Hus i Den Sønderjyske By på Frederiksberg

Invitation til doorstep om en aftale om boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Transport- og Boligministeriet inviterer til doorstep om boligreguleringslovens § 5, stk. 2 i ministeriet på Frederiksholms Kanal 27F kl. 19.00 torsdag 30. januar 2020.

Ministeriet modtager DOT’s redegørelse

Transport- og Boligministeriet har den 28. januar modtaget DOT’s redegørelse om valg af løsning for reform af pensionisttakster. DOT har lyttet til kritikken og vil inddrage ældre- og handicaporganisationerne i det videre arbejde med at udarbejde en ny model.

Blandet trafik med bus, bil og fodgænger

Sammenbrud i forhandlinger om boligindgreb

Der er ikke flertal for at gribe ind over for udenlandske kapitalfonde på boligmarkedet. Boligminister Kaare Dybvad Bek har derfor besluttet at indstille forhandlingerne.

Hus i Den Sønderjyske By på Frederiksberg

Invitation til doorstep om boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Transport- og Boligministeriet inviterer til doorstep om boligreguleringslovens § 5, stk. 2 i ministeriets mødecenter (Frederiksholms Kanal 27F) kl. 10.30 onsdag 29. januar 2020.

Hus i Den Sønderjyske By på Frederiksberg

Undersøgelse af tog på gummihjul på Østbanen

Transportminister Benny Engelbrecht og formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen, er enige om at igangsætte en undersøgelse, der har til formål at skitsere muligheden for etablere en grøn regional BRT-løsning (tog på gummihjul) på Østbanens tracé. Undersøgelsen skal supplere regionens igangværende projektforberedelse af en sporrenovering.

Detalje fra video

Ministerbesøg på togværksted og socialøkonomisk café

Transportministeren besøger fredag den 24. januar Hobro Station for at sætte fokus på den socioøkonomiske café i Hobro, som hjælper udsatte borgere med at få et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Senere på dagen træder han ind i DSB’s maskinrum under sit besøg hos landets største togværksted i Aarhus, hvor IC3- og IC4-tog bliver repareret.

Håndværkere på DSB's værksted i Aarhus

Regeringen vil fortsat undersøge en fast forbindelse over Kattegat

Regeringen har besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Transportministeren offentliggør i dag delkommissorierne for de videre undersøgelser.

Motorvejstrafik

Ny aftale skal forhindre løndumping på landevejene

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, at alle chauffører, som kører bus- og godskørsel i Danmark, skal have en løn svarende til den mest repræsentative i vejtransportbranchen. Det vil også gælde udenlandske chauffører, der efter en tur til Danmark kører ture her i landet, såkaldt cabotage-kørsel. 

Lastbil ved grænsen i Padborg

Transportministeren stiger ombord i fremtidens elbusser

Grøn bustrafik er på dagsordenen, når transportminister Benny Engelbrecht i aften deltager i et møde med trafikselskaberne, hvor der blandt andet vil være en fremvisning af elbusser, opladning og en prøvetur.

En af Arrivas elbusser ved præsentationen på Frederiksberg

Nyt bæredygtigt byggeri på vej i Odense

Odense får et nybygget statsligt kontorknudepunkt med plads til omkring 1.600 kontorarbejdspladser. Når det står færdigt i 2024, vil 10 statslige institutioner blive samlet på Lerchesgade 35.

Ministeriets skilt

Solceller skal levere strøm til Limfjordstunnelen

Vejdirektoratet er gået i gang med at forberede opsættelsen af solcelleanlæg på Limfjordstunnelens portalbygninger. Det er planen, at solcellerne skal levere supplerende strøm til driften af tunnelens elektriske installationer.

Nedkørsel til Limfjordstunnelen

Cykelpuljen har givet flere, tilfredse og trygge cyklister

Flere har valgt cykel til, og cyklisterne føler sig mere trygge og tilfredse i trafikken som følge af de investeringer, et bredt flertal i Folketinget har foretaget i cykelinfrastruktur. Det konkluderer en ny evaluering fra Vejdirektoratet, som viser, at puljen til fremme af cykeltrafik har haft en positiv effekt på en række undersøgte projektstrækninger.

Cyklist på vej over Bryggebroen i København

Aftale med Post Danmark sikrer postbefordring efter nytår

På baggrund af Finansudvalgets godkendelse den 19. december 2019 af et aktstykke om en midlertidig forlængelse af aftalen med Post Danmark samt den politiske aftale mellem regeringen, RV, SF og K har Transport- og Boligministeriet netop underskrevet en midlertidig forlængelse af den nuværende aftale med Post Danmark, som sikrer postbefordringen efter nytår.

Ministeriets skilt