Ny anlægsbudgettering

I 2007 blev det besluttet at indføre nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transport- og Boligministeriets område. Disse principper har også betydning for økonomi- og risikostyringen af projekter omfattet af de nye principper.

Foto af gravearbejde
Foto: Femern A/S

01. maj 2019

Beslutningen fremgår af Akt 16 af 24. oktober 2006. Den og resten af de relevante dokumenter er vedhæftet nederst på denne side.

De nye budgetteringsprincipper er blevet uddybet i et hovednotat for ny anlægsbudgettering. Notatet beskriver, hvorledes principperne anvendes på Transport- og Boligministeriets område. Notatet gælder altså både for vej- og baneprojekter. Notatet opdateres løbende ift. indhøstede erfaringer.

Et centralt element i ny anlægsbudgettering er gennemførelsen af en ekstern kvalitetssikring af anlægsmyndighedens beslutningsoplæg. Den eksterne kvalitetssikring udføres af en ekstern rådgiver, der ansættes af Transport- og Boligministeriets departement.

Der er udarbejdet et terms of reference for ekstern kvalitetssikring, der udgør grundstrukturen i kontrakten mellem den eksterne rådgiver og Transport- og Boligministeriets departementet.

Denne side vil løbende blive opdateret med relevant materiale.

Læs også

pdf

Akt 16 af 24. oktober 2006

0,13 MB Download
pdf

Ny anlægsbudgettering - hovednotat dec. 2017

0,53 MB Download
pdf

Terms of reference for ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

0,1 MB Download
pdf

Terms of reference for ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2

0,12 MB Download