Boligministerens kalender

Møde i salen med afstemninger

Møde i salen med afstemninger

Møde med Realdania, Virtuelt

3. behandling af L8 (Byggeloven)

3. behandling af L7 (Støtte til etablering og drift af midlertidigt husly til uddannelsessøgende, den almene boligsektors overgang til Digital Post m.v.)

3. behandling af L6 (Byggeskadefondene)

2. behandling af L8 (Byggeloven)

2. behandling af L7 (Støtte til etablering og drift af midlertidigt husly til uddannelsessøgende, den almene boligsektors overgang til Digital Post m.v.)

2. behandling af L6 (Byggeskadefondene)

1. behandling af L113 (Frafald af tillægskøbesum)

Møde med teknik- og miljøborgmesteren om bygningsreglementet

3. behandling af L10 (Landsbyggefondens rammer 2021-2026)

3. behandling af L9 (Bopælspligt i nyetablerede boliger, der i en lokalplan er fastlagt til helårsboliger)

3. behandling af L5 (Ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger)

2. behandling af L10 (Landsbyggefondens rammer 2021-2026)