Januar

Møde og besigtigelse af boligområdet i Viborg samt kredsmøde hos BL i Skive

Indlæg ved Bygherreforeningens nytårskur 2020

Møde med Serviceforbundet og Ejendoms- og Servicefunktionærenes Landssammenslutning

Møde med den islandske boligminister

Deltagelse ved arrangement om Klimapartnerskaber hos Dansk Byggeri

Deltagelse ved arrangement på Arbejdermuseet ”Det progressive mødested”

Møde med Singapores ambassadør

Indlæg på erhvervskonference på Langeland

Besøg og bestigelse af almene boliger med Lolland Kommune

Nytårstaffel på Amalienborg