Februar

Møde med Rockwool

Møde med By & Havn

Møde med overborgmester Frank Jensen

Indlæg hos Pedersmindecentret om ”Udkantsdanmark”

Møde og besigtigelse i Tingparken med Troels Ravn (S)

Aftenmøde med boligselskaberne i lokalområde syd i Sakskøbing

Statsråd

Møde med BL's 8. kreds i Padborg

Rundvisning i Kruså almene boliger med Jesper Petersen (S)

Dialogmøde i Sønderborg

Frokostmøde med SAB, Sønderborg Kommune og Boligsocial Helhedsplan

Besigtigelse af boligområder i Sønderborg

Deltage ved Boligpolitisk Netværk

Møde med ghettorepræsentanterne

Møde med borgmesteren i Brøndby samt besigtigelse af Brøndby Parkerne