Boligministerens kalender

Debatarrangement om bygningsreglementet ved KLUB LOGIK

Åbningstale ved Building Green København

Besøg i Hirtshals med borgmesteren og udviklingsminister Rasmus Prehn

Besøg i Frederikshavn og Sæby Boligforening med borgmesteren og Bjarne Lausten (MF)

1. behandling af ændring af byggeloven

1. behandling af ændring af lov om almene boliger

1. behandling af ændring af lov om byfornyelse

1. behandling af lov om almene boliger

1. behandling af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

1. behandling af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Teknisk gennemgang af lovprogrammet for Boligudvalget

Møde med Gunde Odgaard

Besøge boligområder med Køges borgmester og Jan Rix Rasmussen

Besøg i Kvanløse med Holbæks borgmester og Sten Knuth

Indlæg hos BLOX om bæredygtig byggeri