Boligministerens kalender

Besøg i Handicaporganisationernes Hus

Møde med Sikkerhedsbranchen

Sommergruppemøde

Sommergruppemøde

Møde i salen

Besigtigelse i Silkeborg

Besigtigelse i Bækmarksbro

Møde med Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Båltale hos Boligselskabet Fællesbyg

Webinar hos Arbejdernes Erhvervsråd med indlæg

Ministermøde

Folketingets afslutningsdebat

Besøg i boligområder i Korsør og Slagelse

Deltagelse i Bo Trygt arrangement

2. og 3. behandling af lov om almene boliger