Boligministerens kalender

Statsministerens spørgetime i folketinget

Ministermøde

Besøg i Helsingør med Henrik Møller m.fl. (S)

Besøg hos Logik & Co

3. behandling af boligreguleringsloven

2. behandling af L93

2. behandling af B135

Møde med Dansk Byplan

Møde med Ejendom Danmark

2. behandling af boligreguleringsloven

Ministermøde

Møde med ghettorepræsentanterne

Samråd om boligregulering

Forhandlinger om en boligaftale

Forhandlinger om en boligaftale